Manažer koučem: jak a proč využívat koučování při vedení lidí

Způsob, jakým manažeři přistupují k vedení týmu přímo ovlivňuje, jak efektivně jsou jejich zaměstnanci schopni dosahovat firemních i osobních cílů, a jak komfortně se ve svém pracovním prostředí cítí. 

Koučovací styl vedení, který se inspiruje koučováním jakožto specifickým přístupem k individualizovanému řešení problémů a směřování k rozvoji osobnosti, se stává stále častější složkou arzenálu nejproduktivnějších leaderů a manažerů na světě.

Kromě toho, že naši koučové v pravidelně pomáhají řadě klientů s tématy od pracovního výkonu, přes mezilidské vztahy, až po osobní život, se v MK Psychology zabýváme tím, jak své poznatky z koučovací praxe přenést do manažerského prostředí

Může koučování pomoci při vedení zaměstnancům i vám? A jaké jsou jaké hlavní výhody?

Co je to koučování?

Koučování je především způsob vedení rozhovoru, a to tak, aby kouč provedl koučovaného otázkou, kterou chce řešit, a pomohl mu najít vlastní východisko. Jde o proces zaměřený na cíle a základní myšlenkou koučování je, že klient sám má dostatek zdrojů na to, aby svých cílů dosáhl. Role kouče je podpůrná a povzbuzující, pomáhá klientovi najít vlastní potenciál a naučit ho, jak maximalizovat svůj výkon i spokojenost.

Kouč, mentor nebo terapeut? 

Když s vámi seniorní kolega probere váš konkrétní problém a z vlastní zkušenosti poradí, jak byste se měli zachovat, nejde o koučování – i když se tak téhle oblíbené praxi občas chybně říká. Ve skutečnosti jde spíše o proces mentoringu, který je sice koučování podobný, ale funguje trochu jinak. Narozdíl od mentora nemusí být kouč expertem na dané téma (ale může) a místo toho, aby se snažil koučovanému nabídnout svá řešení, soustředí se hlavně na to, aby mu pomohl najít jeho vlastní odpovědi.

“Takže je koučování něco jako terapie?” Ne úplně. Zatímco terapie se většinou věnuje předchozím zážitkům, zkušenostem a traumatům, koučování je primárně zaměřené na budoucnost – a narozdíl od terapeutů, jejichž hlavním cílem je zbavit klienta nějakého neduhu, koučovi jde hlavně o to, aby maximalizoval pozitivní stránky klientova pracovního i osobního života. 

Koučování zaměstnanců

V jakých situacích tedy můžete jako manažer využít principy koučování? Individuální schůzky, manažerská supervize, nebo třeba zhodnocení výkonu – všechny tyto praktiky se často objevují v praxi leadera (ať už jde o ředitele firmy, vedoucího týmu, nebo člena top managementu) – a koučování jako styl vedení lidí lze využít v rámci všech z nich a nejen to. Jakákoliv interakce se zaměstnanci, která se týká cílů, efektivity, time managementu nebo dalších výkonnostních témat, nabízí manažerovi příležitost využít koučovací přístup. Jaké výhody to ovšem má?

Výhody koučovacího stylu vedení

Manažeři, kteří si prošli naším Výcvikem v koučování a dovednosti z něj dnes používají právě při vedení lidí, si pravidelně všímají několika zásadních změn v tom, jak po absolvování Výcviku probíhá jejich komunikace a spolupráce s podřízenými:

1. Lepší vztahy mezi manažerem a zaměstnanci

Koučování je metoda zaměřená na vztahy a jedním z jeho hlavních cílů je budovat silnější oboustranný vztah mezi koučem a koučovaným (nebo manažerem a zaměstnancem), který je založený na vzájemné důvěře. Pro manažery je pak obzvláště významná větší loajalita týmu.

2. Větší “awareness”

Koučovací přístup prohlubuje schopnost uvědomování si pocitů, myšlenek, chování – a to jak svých vlastních, tak svého okolí. 

3. Zodpovědnější a výkonnější zaměstnanci

Základní myšlenkou koučování je, že koučovaný sám má odpovědnost za to, jak dosáhne svých cílů. Zaměstnanci leaderů, kteří používají koučovací metody, jsou schopni samostatnější práce, což vede k menší závislosti na manažerovi a vyšší výkonnosti.

4. Efektivnější stanovování cílů a zlepšování kompetencí

Koučování hodně pracuje s přístupy nastavování cílů a vize do budoucna. Kromě toho, že manažer může díky koučování zaměstance sám procesem stanovování cílů provést, zároveň je učí, jak mohou sami identifikovat nejdůležitější pracovní aktivity a své rozvojové oblasti.

5. Hlubší pochopení psychologie člověka

Obzvláště psychodynamické koučování (kterému se v MK Psychology nejvíce věnujeme) umožňuje lépe pochopit podvědomé vzorce chování člověka, které si pak lze skrze koučovací metody uvědomit a popř. změnit.

Jak začít využívat koučování při vedení lidí:

  • Ujasněte si cíle – Proč chcete koučování využívat? Jak má pomoct vám, vaší firmě, vašim podřízeným? Mějte jasnou představu, co od této změny očekáváte a otevřeně komunikuje se zaměstnanci ohledně jakékoliv schůzky, která má být založena na principech koučování, aby bylo jasné, jaká jsou vaše vzájemná očekávání.
  • Podporujte otevřenou komunikaci – Budujte vzájemnou důvěru se svými zaměstnanci. Naučte se dávat a přijímat zpětnou vazbu.
  • Identifikujte problémy a překážky – Spolupracujte se zaměstnanci a společně vyhodnoťte, jaká témata jsou pro vás momentálně aktuální a lze je řešit pomocí koučování.
  • Společně sestavte plán rozvoje – Vytvořte společně s podřízenými konkrétní plán, jak dosáhnout vašich firemních cílů a pravidelně se k plánu vracejte, abyste měli přehled o posunu.
  • Zlepšujte se jako kouč – Dále se vzdělávejte. Zjistěte více o koučování a o tom, jak lze využít v manažerské praxi. Existuje celá řada teoretických materiálů, ze kterých lze čerpat, ale důležité je mít příležitost použít znalosti i v praxi. Náš 143 hodinový Výcvik v psychodynamickém koučování kombinuje teoretické základy koučování, transakční analýzy a organizační psychologie se spoustou možností praktického tréninku pod dohledem zkušených expertů.
Přejít nahoru