Diagnostika pro organizace

Popis služby

Pracovníci jsou srdcem každé společnosti. Čas od času ovšem nastane situace, kdy je musíme zhodnotit a vybrat toho nejvhodnějšího pro nově uvolněnou pozici, jako vedoucího ambiciózního vlajkového projektu, nebo dokonce člena do top managementu. Vybrat z kandidátů se může jevit jako náročný a zdlouhavý proces, u kterého nesprávná volba může vyústit ve zbytečnou ztrátu.

Osvědčené diagnostické metody Vám mohou valmi usnadnit výběr z několika kandidátů. Diagnostici odhalí silné a slabé stránky jednotlivců, zaměří se na jejich osobnost a dokonce dokáží odhalit nežádoucí psychopatické rysy. Prohlédněte si naše balíčky!

Proč zvolit diagnostiku?

Posouzení stávajících pracovníků a výběr vhodných kandidátů

Kvalitní výběr nových pracovníků

Lze používat od top managementu až po dělnické pozice

Jasná identifikace silných a rozvojových stránek pracovníků

Využívání pouze osvědčených psychodiagnostických metod

Úspora za zkušební dobu nevhodných kandidátů

Balíčky profilování

Komplexní manažerský profil

Komplexní balíček diagnostických metod určený pro vrcholový management a specialisty s vysokou odpovědností.

Zaměřuje se mimo jiné na odolnost vůči stresu, adaptabilitu a odhalování psychopatických rysů.

Standardní odborný profil

Balíček metod zaměřující se na důležité pracovně-psychologické charakteristiky určený pro manažery a významné specialisty s vyšší odpovědností. 

Využíváme jej primárně tam, kde není
třeba příliš důkladné testování.

Individuální varianta profilu

Pokud jste si nevybrali z naší nabídky diagnostických balíčků, spojte se s námi!

Pomůžeme analyzovat Vaše potřeby a na základě toho najít vhodný způsob diagnostiky, který bude obsahovat vše nezbytné!

Benefit MK Psychology

Dlouhodobě se zaměřujeme na pomáhání společnostem udělat ta správná rozhodnutí ve výběru zaměstnanců. V MK Psychology sledujeme nejnovější trendy a využíváme poznatků z aktuálních výzkumů. Diagnostikujeme pracovníky na nejrůznějších pozicích, ať už se jedná o výběrová řízení, nebo pouze o zaměstnanecký benefit k sebepoznání.

Využíváme pouze osvědčené psychodiagnostické metody splňující ta nejpřísnější psychometrická kritéria pro vlastnosti testů (standardizace, objektivita, variabilita, reliabilita etc.)

Zakládáme si na testování face-to-face, tj. za fyzické účasti kandidátů i diagnostiků.

Komplexní manažerský profil

Obsazení manažerských pozic vyžaduje vysokou schopnost odolávat stresu, flexibilně se adaptovat na změny a činit důležitá rozhodnutí. To představuje pro každou firmu velkou příležitost, ale i riziko. Správný kandidát může zvýšit úspěšnost již efektivní společnosti nebo zachránit stagnující společnost.

Špatný výběr kandidáta má často fatální následky. Proto je tu psychologická diagnostika! Nástroj, který pomůže jak HR specialistům, tak majitelům, aby se dokázali dobře rozhodnout.

Nejvyšší úroveň naší psychodiagnostiky nabízí všestranné vyšetření za účelem ochrany investice firmy. Naši odborníci analyzují osobnost a pracovní chování testované osoby během komplexního zátěžového procesu. Kromě údajů ze základní a standardní verze naší diagnostiky navíc odhaluje celou řadu psychopatologických a psychopatických rysů, které jsou v prostředí managementu časté a potenciálně nebezpečné.

Používané metody

Standardní odborný profil

Standardní odborný profil dokáže postihnout všechny důležité pracovně-psychologické
charakteristiky kandidáta nebo stávajícího zaměstnance. Využíváme jej primárně tam, kde není třeba příliš důkladné testování (např. nižší míra odpovědnosti, prověřené reference či naše vlastní dlouhodobá zkušenost s touto osobu).

V případě podezření na rizikové chování, psychopatické rysy, nepoctivé jednání či při obavě o duševní zdraví této osoby doporučujeme variantu Komplexní manažerský profil.

Náš standardní odborný profil obsahuje základní vhled na osobnostpracovní chování. Dále
obsahuje baterii testových metod se zaměřením na sociální a kognitivní kompetence (přesnost, pozornost, paměť, intelekt). V balíčku také najdete základní screening rizikového chování, který by potenciálně mohl narušit fungování pracovníka v rámci týmu.

Používané metody

Individuální varianta profilu

Pokud jste si nevybrali z naší nabídky diagnostických balíčků, spojte se s námi! Pomůžeme Vám analyzovat Vaše potřeby a na základě toho najít vhodný způsob diagnostiky, který bude obsahovat vše nezbytné!

Například

Psychologicko-pracovní profil

Pro koho jsme již službu poskytovali

Mecawel logo
logo Reinoo
logo PO-FI SERVIS s.r.o.
PO-FI SERVIS
coalsoft logo
logo Success solutions
logo Grand Asset Management
logo Generali Česká pojišťovna

Jakým způsobem poskytujeme naše služby?

Osobně

Většinu služeb jsme schopni poskytovat dvěma způsoby. První formou je osobní setkání, které lze považovat za tradičnější metodu. 

Online

Druhou možností, jak se setkat, je prostřednictvím on-line videokonferencí, s nimiž se v moderním životě potkáváme čím dál častěji.

Napište nám!

Pro objednání nebo v případě dotazů nás kontaktujte na objednani@mkpsychology.cz nebo na tel. čísle +420 735 123 403.

Pro jednoduchost lze využít kontaktní formulář níže. Budeme se na Vás těšit!

Přejít nahoru