Diagnostika pro jednotlivce

Popis služby

V životě jednotlivce může nastat okamžik, kdy se chce ujistit ohledně fungování vlastní psychiky. Naši diagnostici se nejčastěji setkávají s těmito důvody: rozhodování o své budoucí kariéře, potřeba hlubší sebepoznání a také v otázkách duševního zdraví. Osvědčené diagnostické metody Vám mohou pomoci s těmito tématy.

Cílem je na základě výsledků diagnostických metod sestavit váš personalizovaná plán osobního rozvoje. Například, pokud vaše výsledky ukáží potřebu rozvoje v oblasti emocionální stability, ve vašem osobním plánu se objeví nácvik autoregulačních a relaxačních technik – dýchací cvičení, progresivní svalová relaxace nebo autogenní trénink. 

Proč zvolit diagnostiku?

Zhodnocení emocionální stability a odolnosti vůči zátěži.

Pochopení silných a rozvojových stránek ve vztazích s druhými lidmi

Celý diagnostický proces je tvořen individuálně na základě potřeb klienta

Veškeré své výsledky dostanete v podobě přehledné závěrečné zprávy

Využívání pouze osvědčených psychodiagnostických metod

Diagnostika slouží jako efektivní základ pro váš další osobní rozvoj

Balíčky profilování

Komplexní profil jednotlivce

Nejvyšší úroveň naší psychodiagnostiky nabízené v rámci osobnostního rozvoje, sebepoznání a plánování kariéry. Obsahuje nejrůznější diagnostická vyšetření a je vhodná pro ty, kteří chtějí jít ve svém sebepoznání opravdu do hloubky.

Standardní odborný profil

Střední úroveň naší psychodiagnostiky nabízené v rámci osobnostního rozvoje, sebepoznání a plánování kariéry. Oproti nejvyšší variantě neobsahuje komplexní vyšetření emoční inteligence. Celé testování včetně rozhovoru probíhá on-line.

Základní profil

Základní úroveň diagnostického balíčku nabízeného v rámci osobnostního rozvoje, sebepoznání a plánování kariéry. Oproti předchozím variantám neobsahuje komplexní vyšetření emoční inteligence a typu osobnosti.

Benefit MK Psychology

S diagnostickými nástroji pracujeme od roku 2013 a stále se v těchto metodách pravidelně vzděláváme a rozvíjíme. V týmu našich diagnostiků naleznete specialisty na klinické, testové i projektivní metody.

Využíváme pouze osvědčené psychodiagnostické metody splňující ta nejpřísnější psychometrická kritéria pro vlastnosti testů (standardizace, objektivita, variabilita, reliabilita atd.). To pro vás znamená záruku skutečně spolehlivých výsledků, na základě kterých dokážeme společně nastavit váš další seberozvoj

V MK Psychology máte záruku komplexních služeb. To znamená od úvodní diagnostiky až po poradenství či koučování v identifikovaných tématech. Jsme rovněž velmi flexibilní a většinu našich metod jsme schopni realizovat i online.

Komplexní profil osobnosti

Nejvyšší úroveň naší psychodiagnostiky nabízené v rámci osobnostního rozvoje, sebepoznání a plánování kariéry. Obsahuje nejrůznější diagnostická vyšetření a metody a je vhodná pro ty, kteří chtějí jít ve svém sebepoznání opravdu do hloubky.

S ohledem na množství metod je nutné absolvovat osobně pouze 30 minut testování (jedná se o metody, které nelze realizovat on-line, pouze osobně) na adrese sídla společnosti MK Psychology, s. r. o.  Mánesova 1078/5, 120 00 Praha 2.

Obsahuje

Zdarma

Standardní odborný profil

Střední úroveň naší psychodiagnostiky nabízené v rámci osobnostního rozvoje, sebepoznání a plánování kariéry. Oproti nejvyšší variantě neobsahuje komplexní vyšetření emoční inteligence. Celé testování probíhá on-line, a to včetně cca 20 minutového rozhovoru s diagnostikem k užité projektivní metodě.

Obsahuje

Zdarma

Základní profil

Základní úroveň diagnostického balíčku nabízeného v rámci osobnostního rozvoje, sebepoznání a plánování kariéry. Oproti předchozím variantám neobsahuje komplexní vyšetření emoční inteligence, určení osobnostního typu (a dle toho stanovení doporučení pro vhodné profese, stylu učení a způsobů zvládání stresu).

Celé testování probíhá on-line, a to včetně cca 10 minutového rozhovoru s diagnostikem k užité projektivní metodě.

Obsahuje

Zdarma

Vlastní mix metod

Pokud jste si nevybrali z naší nabídky diagnostických balíčků, spojte se s námi! Pomůžeme Vám analyzovat Vaše potřeby a na základě toho najít vhodný způsob diagnostiky, který bude obsahovat vše nezbytné!

Například

Jakým způsobem poskytujeme naše služby?

Osobně

Většinu služeb jsme schopni poskytovat dvěma způsoby. První formou je osobní setkání, které lze považovat za tradičnější metodu. 

Online

Druhou možností, jak se setkat, je prostřednictvím on-line videokonferencí, s nimiž se v moderním životě potkáváme čím dál častěji.

Napište nám!

Pro objednání nebo v případě dotazů nás kontaktujte na objednani@mkpsychology.cz nebo na tel. čísle +420 735 123 403.

Pro jednoduchost lze využít kontaktní formulář níže. Budeme se na Vás těšit!

Přejít nahoru