Služby pro jednotlivce

Svým klientům nabízíme na míru ušité poradenské a psychologické služby. Kontaktujte nás a poptejte sezení přesně podle vašich potřeb.

Pro jednotlivce nabízíme tyto služby

3—10 sezení

Koučování

Koučování slouží jako nástroj psychicky zdravého člověka, který má zájem na vlastním seberozvoji. Kouč pomáhá klientovi skrze pokládané otázky najít řešení problémů. V rámci své praxe se nejčastěji zaměřujeme na business coaching a coaching v oblasti leadershipu. 

5—15 sezení

Terapeutické poradenství

Poradenství pomáhá řešit problémy psychicky zdravých lidí. Poradce se zabývá celkovou osobností klienta a prostřednictvím konzultací mu pomáhá jeho obtíže překonat. Poradce nedává rady, ale řeší s klientem jeho příběh a společně nacházejí řešení.

1—3 roky

Psychoterapie

Poradenství pomáhá řešit problémy psychicky zdravých lidí. Poradce se zabývá celkovou osobností klienta a prostřednictvím konzultací mu pomáhá jeho obtíže překonat. Poradce nedává rady, ale řeší s klientem jeho příběh a společně nacházejí řešení.

Diagnostika

Psychologická diagnostika umožňuje lépe poznat sebe sama, odhalit své silné stránky a identifikovat prostor pro rozvoj. Jednotlivci nejčastěji využívají diagnostiku pro účely sebepoznání nebo pro specifikování dalšího osobního a profesního rozvoje.

Kariérní poradenství

V kariérním poradenství pomáháme klientům pochopit o pojmenovat jejich silné stránky a současně se zaměřit na oblast seberozvoje. Využíváme vlastní osvědčenou metodiku v kombinaci se standardizovanými psychologickými testy.

Psychotraumatologie

Psychické trauma je duševní újma způsobená šokujícími situacemi, jako jsou vážné nehody nebo ztráta blízké osoby, což vyžaduje cílené léčebné metody od odborníků, kteří v bezpečném prostředí pomáhají postiženým zpracovat tyto události.

VÝCVIK V PSYCHODYNAMICKÉM KOUČOVÁNÍ

by

Chcete se naučit lépe rozumět sobě sama i druhým lidem? Pracovat na svém seberozvoji?
Máte zájem se stát koučem nebo začít používat principy koučování při vedení týmu a práci s lidmi?
Pak je Výcvik v koučování přesně pro Vás!

Máte zájem spíše o služby pro organizace?

Firemní vzdělávání  by mělo být nastaveno systematicky, s logickou strukturou a návazností pro dosažení nejlepších výsledků. Nechte si takové firemní vzdělávání ušít na míru, nebo si ho poskládejte sami z vybraných služeb dle aktuálních potřeb organizace.

Jak probíhá komunikace s klientem?

Ke každému klientovi přistupujeme individuálně. Je naší zásadou, aby každý klient odcházel spokojený a byl mu vždy poskytnut odborný a profesionální přístup.

1) Setkáme se s Vámi

Při práci s našimi klienty si zakládáme na vzájemném důvěrném vztahu a důkladném poznání. Z toho důvodu je pro nás klíčové se setkat a tváří v tvář.

2) Poznáme Vaše potřeby

Společně si pohovoříme o Vaší současné situaci, zhodnotíme ji a pomocí diagnostických metod najdeme optimální směr dalšího rozvoje.

3) Navrhneme řešení

Na základě výsledků diagnostiky a profesionální analýzy navrhneme nejvhodnější rozvojové řešení. Preferujeme pravidelně a systematicky nastavený rozvojový program.

4) Realizujeme

Navržené řešení následně realizujeme. Samotná realizace může nabýt nejrůznějších podob, obvykle se skládá ze vstupní diagnostiky, navazujících tréninků a opírá se o podporu v koučování.

5) Vyhodnotíme

Každý námi navržený rozvojový program je na jeho závěru vyhodnocen. Díky pravidelné zpětné vazbě monitorujeme efektivitu a navrhujeme další navazující rozvojové programy.

Jakým způsobem poskytujeme naše služby?

Osobně

Většinu služeb jsme schopni poskytovat dvěma způsoby. První formou je osobní setkání, které lze považovat za tradičnější metodu. 

Online

Druhou možností, jak se setkat, je prostřednictvím on-line videokonferencí, s nimiž se v moderním životě potkáváme čím dál častěji.

Napište nám!

a nebo nás sledujte na sociálních sítích!
Přejít nahoru