Psychotraumatologie

Psychotraumatologie pro jednotlivce

Psychické trauma představuje duševní újmu, kterou člověk utrpí vlivem šokující události. Může jít o situace, jakými jsou vážná nehoda, ztráta blízké osoby, sexuální násilí, šikana, nebo vážný operativní zákrok či zjištění nepříjemné diagnózy. Tento stav může mít hluboký dopad na psychiku postiženého.

Odborník na trauma respektujícím způsobem zmapuje traumatické události a na základě toho navrhuje konkrétní cílené léčebné metody. Důležitým aspektem léčby je vytvoření bezpečného prostředí a dostatek časového prostoru pro zpracování celé traumatické události.

Osobní setkání probíhají v Praze v sídle MK Psychology. V případě zájmu se s Vámi setkáme i v Letohradě nebo v Brně v partnerských prostorech. 

Přínosy pro Vás

Úleva od úzkosti, pocitů viny a strachu

Průvodce v podobě zkušeného odborníka

Utišení vtíravých myšlenek

Intezivní psychotraumatologická práce

Pravidelné vzdělávání a supervize odborníka

Obnovení normálního životního rytmu

Benefit MK Psychology

Naši odborníci jsou systematicky vzdělávání v nejmodernějších a současně ověřených přístupech s prokazatelným vlivem na snížení dopadu traumatu. V naší praxi využíváme americkou metodu TIR (traumatic incident reduction – redukce dosahu traumatické události).  

TIR je jednoduchá a současně vysoce kvalifikovaná technika, která se v rukách kompetentního odborníka ukázala jako účinná při zpracování a vyřešení většiny symptomů post-traumatická stresové poruchy a jiných nežádoucích následků traumatu. Mnoho lidí, kteří nesplňují diagnostické kritéria post-traumatické stresové poruchy však současně trpí důsledkem velkých ztrát, nehod, zranění nebo jiných bolestných zkušeností a i pro ně může být TIR velmi užitečný a prospěšný

V rámci naší spolupráce je pro nás samozřejmostí ochrana veškerých Vašich údajů – GDPR. Všichni naši poradci jsou vázáni povinností mlčenlivosti a dodržují nejvyšší etické standardy

Obvyklá témata našich klientů

Válka

Vážné psychické či fyzické týrání

Pohlavní zneužívání v dětství

Zanedbávání péče nebo opuštění v děství

Násilí utrpněné či pozorované

Znásilnění

Vážné zranění a onemocnění

Dopravní nehoda

Osobní setkání probíhají v Praze v sídle MK Psychology. V případě zájmu se s Vámi setkáme i v Brně v partnerských prostorech. 

Naši poradci

Mgr. Martin Kosek, MBA
psychoterapeut
Mgr. Barbora Hejdová
Mgr. Barbora Hejdová
psychoterapeutka

Jakým způsobem poskytujeme naše služby?

Osobně

Většinu služeb jsme schopni poskytovat dvěma způsoby. První formou je osobní setkání, které lze považovat za tradičnější metodu. 

Online

Druhou možností, jak se setkat, je prostřednictvím on-line videokonferencí, s nimiž se v moderním životě potkáváme čím dál častěji.

Napište nám!

Pro objednání nebo v případě dotazů nás kontaktujte na objednani@mkpsychology.cz nebo na tel. čísle +420 735 123 403.

Pro jednoduchost lze využít kontaktní formulář níže. Budeme se na Vás těšit!

Přejít nahoru