Služby pro organizace

Svým klientům nabízíme na míru ušité poradenské a psychologické služby. Kontaktujte nás a poptejte sezení přesně podle vašich potřeb.

Služby pro organizace

Diagnostika pro firmy

Nástroj umožňující nahlédnout do lidské osobnosti. Jsme certifikováni pro užívání metod kategorie A B, které jsou zaměřeny na personální psychologii a psychologické poradenství.

Naše diagnostika je tedy vhodná pro jednotlivce i firmy.

Kurzy a workshopy

Pomáháme zaměstnancům v rámci programů StressTime a Change management a dalšími metodami.

Běžnou součástí života je stres, který často pramení z množství úkolů a změn. Účastníci našich kurzů získají praktické poznatky, jak tyto tíživé situace zvládnout.

Koučování pro firmy

Koučování slouží jako nástroj psychicky zdravého člověka, který má zájem na vlastním seberozvoji. Kouč pomáhá klientovi skrze pokládané otázky najít řešení v jeho  situacích.

Dopřejte svým zaměstnancům jedinečný pracovní benefit v podobě péče o jejich duševní zdraví!

Psycholog do firmy

Psycholog do firmy, neboli Employee Assistance Programme je komplexní balíček služeb pro Vaše zaměstnance zaměřující se na jejich růst a podporu v osobním i pracovním životě.

Teambuilding

Zajišťujeme teambuldingy dle přání klienta, kombinujeme outdorové aktivity a rozvojové psychologické techniky. V případě přání klienta vytvoříme celou akci na klíč od výběru místa až po vyhodnocení.

VÝCVIK V PSYCHODYNAMICKÉM KOUČOVÁNÍ

by

Chcete se naučit lépe rozumět sobě sama i druhým lidem? Pracovat na svém seberozvoji?
Máte zájem se stát koučem nebo začít používat principy koučování při vedení týmu a práci s lidmi?
Pak je Výcvik v koučování přesně pro Vás!

Kurzy a workshopy

Naše nejžádanější služby

Stress management

Tento trénink je vhodný pro všechny, neboť každý z nás by měl umět překonávat nástrahy ve svém životě. Osvojíte si prevenci proti stresu, ukážeme vám jak se o sebe starat, naučíte se ovládat koncepty duševní hygieny a vyzkoušíte si různé relaxační a antistresové techniky.

Time management

Jestliže si chcete uspořádat osobní a pracovní život, využijte tento jeden den s námi, kdy se budete moci zastavit a popřemýšlet nad svým rozvržením času. Zamyslíte se nad svými životními hodnotami a odnesete si mnoho užitečných tipů, jak lépe řídit svůj život.

Change management

Pomůžeme Vám lépe pochopit vlastní změnu a ukážeme Vám, že i změny mají svůj logický vývoj. Zaměříme se na to, jak můžete se změnou sami efektivně pracovat a to jak vůči sobě sama, tak vůči podřízeným. Nedílnou součástí tohoto tématu je komunikování změny.

Psycholog do firmy (EAP)

Naše nejžádanější služby

Terapeutické poradenství

Poradenství pomáhá řešit psychické problémy psychicky zdravých lidí. Poradce se zabývá celkovou osobností klienta a prostřednictvím poradenských pohovorů mu pomáhá jeho obtíže překonat

Koučování

Koučování slouží jako nástroj psychicky zdravého člověka, který má zájem na vlastním seberozvoji. Kouč pomáhá klientovi skrze pokládané otázky najít řešení v jeho  situacích.

Outplacement

Ucelené poradenství pro management v situacích personálních a organizačních změn. Příprava středního managementu na práci s podřízenými včetně podávání výpovědí.

HR služby pro organizace

Naše nejžádanější služby

Assessment centrum

Skupinová forma výběrového řízení. Zjištění individuálních osobnostních rysů kandidátů prostřednictvím individuálních aktivit, skupinových aktivit odborné psychodiagnostiky. Standardním východiskem je kompetenční model.

Teambuilding

Zajišťujeme teambuldingy dle přání klienta, kombinujeme outdorové aktivity a rozvojové psychologické techniky. V případě přání klienta vytvoříme celou akci na klíč od výběru místa až po vyhodnocení.

Diagnostika pro firmy

Nástroj umožňující nahlédnout do lidské osobnosti. Jsme certifikováni pro užívání metod kategorie A B, které jsou zaměřeny na personální psychologii a psychologické poradenství. Lze je tedy užít, jak pro jednotlivce, tak i firmy.

Máte zájem spíše o služby pro jednotlivce?

Svým klientům nabízíme na míru ušité poradenské a psychologické služby podle jejich potřeb a představ. 

Pracujeme pomocí sociálně-psychologického výcviku, tréninkových programů, counsellingu, koučování či supervize.

Jak probíhá komunikace s klientem?

Ke každému klientovi přistupujeme individuálně. Je naší zásadou, aby každý klient odcházel spokojený a byl mu vždy poskytnut odborný a profesionální přístup.

1) Setkáme se s Vámi

Při práci s našimi klienty si zakládáme na vzájemném důvěrném vztahu a důkladném poznání. Z toho důvodu je pro nás klíčové se setkat a tváří v tvář.

2) Poznáme Vaše potřeby

Společně si pohovoříme o Vaší současné situaci, zhodnotíme ji a pomocí diagnostických metod najdeme optimální směr dalšího rozvoje.

3) Navrhneme řešení

Na základě výsledků diagnostiky a profesionální analýzy navrhneme nejvhodnější rozvojové řešení. Preferujeme pravidelně a systematicky nastavený rozvojový program.

4) Realizujeme

Navržené řešení následně realizujeme. Samotná realizace může nabýt nejrůznějších podob, obvykle se skládá ze vstupní diagnostiky, navazujících tréninků a opírá se o podporu v koučování.

5) Vyhodnotíme

Každý námi navržený rozvojový program je na jeho závěru vyhodnocen. Díky pravidelné zpětné vazbě monitorujeme efektivitu a navrhujeme další navazující rozvojové programy.

Jakým způsobem poskytujeme naše služby?

Osobně

Většinu služeb jsme schopni poskytovat dvěma způsoby. První formou je osobní setkání, které lze považovat za tradičnější metodu. 

Online

Druhou možností, jak se setkat, je prostřednictvím on-line videokonferencí, s nimiž se v moderním životě potkáváme čím dál častěji.

Napište nám!

a nebo nás sledujte na sociálních sítích!
Přejít nahoru