Change Management

Popis služby

Změna se stala nezbytnou podmínkou úspěchu jak ve firemním, tak i osobním životě dnešního turbulentního prostředí. Každá změna v sobě nese rizika a může vést i k problémům.

Pomůžeme Vám lépe pochopit vlastní změnu a ukážeme Vám, že i změny mají svůj logický vývoj. Zaměříme se na to, jak můžete se změnou sami efektivně pracovat a to jak vůči sobě sama, tak vůči podřízeným. Nedílnou součástí tohoto tématu je komunikování změny.

Osobní setkání probíhají v Praze v sídle MK Psychology. V případě zájmu se s Vámi setkáme i v Brně v partnerských prostorech. 

Přínosy pro zaměstnavatele

Pomoc se zvládáním změn a jejich snadnější přijímání

Získání spolehlivého partnera v náročnější obdobích

Podpora zaměstnanců v každé fázi změny

Přínosy pro účastníky

Vaši zamšstnanci se naučí ověřené strategie ke zvládání změn

Využití poznatků z nejnovějších výzkůmů a jejich převod do praxe

Vše probíhá formou praktických návcviků

Benefit MK Psychology

Poskytneme vám strukturovaný přístup pro podporu manažerů a jednotlivých specialistů ve vaší organizaci, aby změna proběhla maximálně efektivně

Vysvětlíme vám vývojové zákonitosti změny a vybavíme vás doporučenými a osvědčenými strategiemi pro zvládání těchto změn. 

Naši konzultanti mají zkušenost s usnadňováním změn v celé řadě odvětví. Našimi kurzy prošli profesionálové z IT, pojišťovnictví, státní správy až po velkoobchodní řetězce.

Co se na kurzu naučíte

Osobní setkání probíhají v Praze v sídle MK Psychology. V případě zájmu se s Vámi setkáme i v Brně v partnerských prostorech. 

Naši lektoři

Mgr. Martin Kosek, MBA
Mgr. Martin Kosek, MBA
lektor
Iveta Jílková
Iveta Jílková
lektorka
Mgr. Lucie Kudrnová Vosečková
Mgr. Lucie Kudrnová Vosečková
lektorka

Pro koho jsme již službu poskytovali

logo Success solutions
logo Grand Asset Management
logo Generali Česká pojišťovna

Jakým způsobem poskytujeme naše služby?

Osobně

Většinu služeb jsme schopni poskytovat dvěma způsoby. První formou je osobní setkání, které lze považovat za tradičnější metodu. 

Online

Druhou možností, jak se setkat, je prostřednictvím on-line videokonferencí, s nimiž se v moderním životě potkáváme čím dál častěji.

Napište nám!

Pro objednání nebo v případě dotazů nás kontaktujte na objednani@mkpsychology.cz nebo na tel. čísle +420 735 123 403.

Pro jednoduchost lze využít kontaktní formulář níže. Budeme se na Vás těšit!

Přejít nahoru