Mgr. Zuzana Franzová

Kontaktní údaje

Mgr. Zuzana Franzová

Mgr. Zuzana Franzová

poradkyně pro děti a mládež, krizová interventka

Zuzka je sociální pedagožka, která se primárně věnuje práci s dětmi a mládeží. Věnuje se poradenství v sociální oblasti a krizové intervenci. S klienty pracuje na tématech mezilidských vztahů, emocí, sebepoškozování, užívání návykových látek i na sebepoznání a budování sebehodnoty.

Jazyky

Vzdělání

Mgr.

Sociální pedagogika a poradenství
Masarykova univerzita v Brně

O Zuzaně

Zuzka má praxi v poradenském centru pro děti a mládež, obvykle pracuje s klienty od 6 do 26 let. Zaměřuje se na poskytování poradenství, vede individuální konzultace, zaměřuje se i na osobnostní a sociální rozvoj dětí a dospívajících. Absolvovala výcvik v krizové intervenci se zaměřením na děti a mládež v rozsahu 160 hodin a další odborné kurzy zaměřené na vedení rozhovoru s dítětem, práci s agresivním klientem a podobně.

Odkazy

Diplomy a certifikáty

Přejít nahoru