MK Psychology

Náš příběh

Příběh MK Psychology

První impulzy k založení vlastní společnosti jsou z období, kdy Martin Kosek studoval bakalářský obor sociální patologie a prevence. Martin v té době navštívil dětský domov, kde zažil silný příběh, který jej ovlivnil a dodnes ovlivňuje.

V tomto dětském domově byl malý chlapec, hubený, blonďatý a od pohledu do sebe uzavřený. Vychovatelka z dětského domova se Martina zeptala, kolik si myslí, že je chlapci let. Rozhovor o tomto tématu proběhl přibližně následovně:

Martin: “Tak 5 až 6 let?”
Vychovatelka: “Vypadá tak, že?”
Martin: “Ano”
Vychovatelka: “Jenže mu je 10 let”.

Následně začala vyprávět chlapcův příběh. Jednalo se o chlapce, kterého odebrali rodině sociální pracovnice z důvodu týrání dítěte. Chlapce nalezli přivázaného řetězem v nějakém chlívku. Zřejmě to, že byl svázaný ovlivnilo i jeho fyzický vzrůst. Martin se zajímal, jak se s dítětem pracuje a v duchu věřil, že tento chlapec má psychoterapeutickou péči.

Velmi rychle však byl vyveden z omylu. Byl seznámen s tím, že psycholog do dětského domova dochází přibližně jedenkrát za čtrnáct dní, a to s účelem provádění psychologické diagnostiky. Na terapii prý nejsou peníze. Chlapec byl v domově, i když působil, že více žije ve svém světě. S okolím nemluvil, kontakt s ním se dařil navázat jen skrze Krkonošské pohádky, které měl rád.

Tento zážitek vedl Martina k jedné myšlence – rád by na tom byl někdy tak, aby dokázal zajistit sebe sama a mohl pracovat jen 3 dny v týdnu a zbytek dní by rád věnoval dobrovolnické činnosti právě s takovými dětmi, jako je například jejich krizová intervence. Postupně se tato myšlenka transformovala do podoby, že by bylo skvělé založit vlastní firmu a sdílet s kolegy tuto myšlenku.

Opírá se tedy o velmi jednoduchou filosofii: “Pokud se nám podaří něco vydělat, zajistit sebe sama, pak dává smysl něco společnosti vracet, být prospěšný a to zejména pro ty lidi, kteří si nemohou privátní péči dovolit”.

V roce 2018 začal Martin Kosek při své dovolené na Maledivách tvořit svoji životní vizi. Zvažoval, že chce rozšířit své působení v oblasti psychologie firem, counsellingu(terapeutické poradenství) a koučování. S touto myšlenkou začal seznamovat své přátele. Začali se scházet a dávat své myšlenky dohromady.

Původní plán vzniku firmy byl stanoven na rok 2020. Sami jsme se však přesvědčili, že když na něčem, čím žijeme a co nás baví pracujeme, jde to poměrně rychle. A tak 28. února 2019 došlo k založení firmy Martinem Koskem a Martinem Doskočilem.

Od počátku této myšlenky je pro nás důležité nabízet profesionální služby, soustavně pracovat na svém osobním a profesním růstu a chovat se k našim klientům eticky.

Když pracujeme s klienty, věříme že každý je OKAY, může se ZMĚNIT a je ODPOVĚDNÝ za svůj život. Naší misí je ROZVOJ.

S našimi klienty zpravidla vytváříme dlouhodobá partnertství, na základě systematického vzdělávání, ze kterých se často stávají přátelství. Každý klient je pro nás důležitý a pro nás je důležité, aby se s námi klienti cítili dobře a bezpečně. Takovou atmosféru a kulturu budujeme v naší firmě a pomáháme ji budovat i našim klientům.

Naším cílem je být firmou, která disponuje bohatými zdroji vzdělanosti. Náš tým tvoří psychologové, sociální patologové, sociální pedagogové, poradci, obchodní konzultanti, ekonomové a další odborníci.

                              Koukněte se na možnosti, jak bychom mohli společně spolupracovat.

Přejít nahoru