Talent management. Aneb práce s talenty v Generali

Talent Program Generali 2019

Obecně Talent Management, péče a rozvoj klíčových zaměstnanců je současný trend v rámci Human Resources  i socio-ekonomické situaci na trhu práce. Ve společnosti Generali byl pro tyto  vytvořen Talent Program, který má za cíl motivovat, starat se a hlavně rozvíjet své největší talenty z oblasti obchodních služeb. Vytvořit  komplexní program, kde by byly zahrnuty všechny důležité aspekty není vůbec jednoduché. Talent Programy se liší napříč organizacemi, dle jejich potřeb a hlavní podnikatelské činnosti. Také je zapotřebí investovat do programu značné finanční prostředky, proto není divu, že takovéto programy bývají výsadou především větších korporátních firem.

Ale už bylo dost obecných řečí, pojďme se společně podívat na konkrétní Talent Program, který byl vytvořen naším hlavním poradcem a lektorem Mgr, Martinem Koskem, MBA. Martin má již několikaleté zkušenosti s tvorbou metodiky a organizací Talent Programu především pro Generali. 

  • Celý proces začíná Talent soutěží, která je nezbytnou součástí zařazení talentů do Talent Programu. Pravidla a podmínky soutěže se každoročně liší, dle potřeb a směřování Generali. Obecně tedy je vhodné soutěž vytvořit dle činnosti organizace. Pokud se jedná o program pro obchodníky, jako v případě Generali, soutěž by měla být zaměřena na jejich výkonovou stránku. 
 
  • Následuje vyhlášení výsledků soutěže a přihláška do Talent Programu. Je pouze na účastnících, kteří splní podmínky, jestli se do programu přihlásí nebo ne. Je vyžadována jejich aktivní přihláška. Důvod je jednoduchý, není účel nikoho nutit do vzdělávacích programů, když o ně nemá zájem. Takový účastník by byl nejpravděpodobněji demotivovaný  a program by pro něj postrádal smysl. 
 
  • Výběrový proces. Osoby, které se přihlásily do Talent Programu projdou následným výběrem, který se skládá z vyplnění dotazníků, motivačně-hodnotícího pohovoru, hodnocení kompetencí obchodníka jeho manažerem a finálního zhodnocení kompetencí ze strany hodnotitelů. Cílem výběrového procesu je získat 10 účastníků Talent Programu. 
 
  • Po výběrovém procesu následuje Talent Camp, který lze definovat jako intenzivní vzdělávací setkání pro 10 vybraných osob. Rozvoj probíhá pomocí moderních trendů ve vzdělávání (psychodiagnostické metody, interkační/sociálně-psychologický výcvik, aktuální trendy v oblasi prodejních dovedností apod.)
 
  • Teď už ke zlatému hřebu. Talent zájezd, který slouží primárně jako motivační prvek účastníků Talent Programu, kde se představí výsledky jejich komplexního obnostního profilu, na základě diagnostiky z Talent Campu. Destinace zájezdů jsou především Italská města, před rokem to byl nádherný Milán, letos se poletí do Říma. Zájezd slouží jako odměna talentům, za jejich výsledky a práci. Vhodnou destinací jsou také uzpůsobené chalupy a chaty napříč Českem. 
 
  • Individuální koučování, jako další forma odměny pro talenty. V rámci celého procesu Talent Programu je kladen vysoký důraz na vzdělávání jeho účastníků. Na základě výsledků psychodiagnostických metod a intenzivního tréninku dojde k identifikaci témat a oblastí, na kterých by měli účastníci dále pracovat a rozvíjet se v nich. Právě koučování považujeme za vhodný nástroj k tomu, aby účastníci dokázali znalosti přeměnit pomocí podpory kouče v dovednosti. Důležité je říci, že koučování je dobrovolná aktivita a záleží na všech účastnících, zda chtějí koučování realizovat. 
 

I takovým způsobem může vypadat práce s talenty v korporátní společnosti. Talent Program je neustále vyvíjen a upravován dle best practise pro navyšování jeho efektivity. Zváště v současné době, kdy je nesmírně důležité pečovat o své zaměstnance a tím budovat značku zaměstnavatele. Jedním z nástrojů jsou i takovéto Talent Programy. 

Máte zájem o podobný Talent Program pro Vaši společnost? Dejte nám vědět a my se postaráme o realizaci Talent Programu na míru! 

IMG_6447
Přejít nahoru