Koučování v McGregorově teorii XY

Koučování v McGregorově teorii XY

Určitě jste už slyšeli o McGregorově teorii X a Y. Že ne? 
Tak si o ní pojďme něco říct! Jedná se o motivační teorii, která se zabývá efektivním vedením kolektivu, ve kterém jsou pracovníci a manažeři organizace rozděleni do dvou skupin podle toho, jak manažeři vedou své podřízené, respektive jak se podřízení při výkonu práce chovají
Z této teorie vyplývá, že máme zaměstnance odpovídající:
  • Teorii X 💤  – takoví zaměstnanci se vyhýbají práci, odpovědnostimotivujete je pouze vnějšími stimuly, které se zakládají na trestech či odměnách.Ve většině případů je manažer musí kontrolovat a každá změna se setká s velkým odporem.

  • Teorii Y 🏆 – takoví zaměstnanci se nebojí odpovědnosti a vyžadují určitou samostatnost. Práce je pro ně aktivitou, která je těší a prostřednictvím ní se i realizují. V neposlední řadě mívají dobrý vztah se svou organizací, ztotožňují se s jejími cíli a pomáhají ji na cestě k jejich dosažení.

A ptáte se, jak přistupovat k takovým zaměstnancům, kteří se podobají těm v teorii Y nebo dokonce, jak v zaměstnancích typu X probudit vlastnosti z teorie Y? Existuje spousta možností, jak k jejich vedení přistupovat, ale jedním ze způsobů je přístup založený na koučování.

Díky koučování se můžete naučit předávat odpovědnost, podporovat motivaci a zvyšovat aktivitu či samostatnost zaměstnanců. Koučování jako takové pak vyžaduje od manažera důvěru v druhé lidi a v jejich schopnosti. 

A jak se tedy naučit vést a motivovat lidi jinak? V tom by Vám měl pomoci právě náš Výcvik v koučování, na kterém Vám ukážeme, jak na to.
Přejít nahoru