Manažer koučem. Aneb koučování jako styl vedení

Manažer koučem

Manažerská pozice je v dnešním světě velice náročnou profesí. Od manažerů se očekává, že budou zvládat náročné výzvy a úkoly, přičemž ve vedení lidí jsou na ně kladeny neméně vysoké nároky. Pojďme se proto podívat na styl vedení založený na koučování.

Každý manažer může v praxi uplatňovat různé styly vedení, ale věděli jste, že právě koučování lze využívat jako styl vedení svých podřízených? 

Koučování jako styl vedení lidí umí motivovat, zvyšuje aktivitu, samostatnost a vyžaduje odpovědnost za vlastní výsledky koučovaných.  Takové koučování je postaveno na důvěře v druhé lidi a v jejich schopnosti. Manažer nerozhoduje za lidi, ale maximálně je zapojuje do rozhodování, ptá se na jejich názory a neřeší problémy za druhé. Manažer v rámci koučovacího přístupu klade lidem otázky, aby o své práci přemýšleli a mohli s návrhy řešení přicházet sami. 

Ke skutečnosti proč využívat koučovací přístup v manažerské praxi velmi výstižně hovoří Whitmore: „Úspěšní lídři budoucnosti budou muset uplatňovat styl založený spíše na koučování než na přikazování a kontrole. Udržet si zaměstnance, zejména ty nejlepší, je životně důležité, přičemž očekávání týkající se přístupu k lidem a jednání s nimi jsou na vzestupu. Předepisování, instrukce, autokratické metody a hierarchické struktury ztrácejí sílu a přestávají být přijatelné. Lidé chtějí větší možnost volby, větší odpovědnost a více radosti a uspokojení v životě, včetně práce.“  

V MK Psychology považujeme koučování za velmi cennou metodu pro práci s lidský potenciálem, ať již v rámci práce s jednotlivcem či práce s celým týmem. A to se může každému manažerovi hodit! A jak se stát manažerem, který umí koučovat? Přihlaste se do našeho výcviku v koučování, který startujeme v lednu 2021 a my Vám s tím pomůžeme!   Veškeré informace o výcviku koučování a všech našich službách naleznete níže.

Přejít nahoru