Snažíte se vzdělávat a pracovat na sobě? Pojďte na to logicky!

Konkurenční výhoda pomocí systematického vzdělávání!

Máte na starost ve vaší společnosti HR, vzdělávání anebo se jednoduše zajímáte o svůj vlastní rozvoj? Chtěli byste se vzdělávat a osobnostně růst, ale nevíte jak na to, nebo začnete a stejně tak i rychle skončíte, protože netušíte, kam dále? Právě tento článek vám napoví a poslouží jako praktický průvodce systematickým, a především efektivním vzděláváním.

Vzdělávání a rozvoj ať už v organizaci nebo u jednotlivce má být nastaven systematicky, s logickou strukturou a návazností k dosažení jeho maximální efektivity. Co to ale znamená v praxi?

Nejprve je potřeba poznat sebe sama. Již staří řečtí filosofové říkali: „Nosce Te Ipsum“, poznej sebe sama. Můžeme začít definováním silných a rozvojových stránek. V čem jsem schopný a v čem naopak průměrný, jaké jsou mé motivace k výkonu a mnohé další. Proces sebepoznávání je velmi důležitou složkou každého vzdělávacího procesu. Způsobů sebepoznávání je celá řada. Vnímání sebe sama v sociální interakci, při komunikaci s druhými. Také se můžeme zúčastnit specializovaných kurzů, kde pomocí her, které simulují reálné situace zjistíme, jak se v nich chováme. Dozvíme se, jak jsme schopni pracovat v týmujakou roli jsme ochotni a schopni v týmu zastávat. Toto byl základní přehled. Nyní vám nabídneme ucelenější a systematičtější pohled na proces sebepoznávání, který preferujeme v MK Psychology.

Psychodiagnostika

Velmi efektivní metodou sebepoznání je vstupní psychologická diagnostika, což je první bod našeho systematického vzdělávacího řetězce. Proč vstupní? Na základě této diagnostiky máme mnohem lepší představu, jak se sebou následně pracovat. Díky zjištění počátečního stavu a konzultaci s odborníkem lze velmi trefně navrhnout váš individualizovaný plán osobního rozvoje. Ten může zahrnovat různé tréninky, kurzy, individuální koučování a další vzdělávací aktivity. Cílem všech aktivit je rozvíjet naše silné stránky (zdroje naší osobnosti) a stabilizovat naše rozvojové (slabší) stránky. Při naší práci jsme schopni vytvořit takový plán jak pro jedince, tak pro celý tým.

Psychodiagnostika se skládá z mnoha metod, jako jsou testové, dotazníkové nebo projektivní. Při diagnostice nevyužíváme jednotlivé testy, ale vždy kombinujeme více testových metod, abychom získali dostatečné množství dat pro vytvoření profesionálních závěrů. Testování je vždy prováděno odborníkem s patřičným psychodiagnostickým vzděláním. Následně je třeba výsledky správně interpretovat. Diagnostiku provádíme zejména „face-to-face“, současně využíváme moderní on-line metody (profesionální a standardizované testy společnosti Hogrefe).

Psychodiagnostika je zakončena závěrečnou zprávou, která obsahuje doporučení pro váš seberozvoj. Dalším bodem jsou již přímo tréninky, kurzy a workshopy a mnohé další aktivity. Znovu raději připomínáme, hlavním cílem je zdokonalovat své silné stránky a stabilizovat ty slabé. Například, pokud jsem manažer a z předchozího sebepoznávání zjistím, že špatně zvládám stresové situace, špatně v nich reaguji, měl bych se na tuto oblast zaměřit, naučit se stres zvládat a umět s ním pracovat, jelikož stresové situace jsou každodenním chlebem každého vedoucího pracovníka. Pokud vím, že jsem dobrým obchodníkem, měl bych volit další vzdělávací aktivity tak, aby zdokonalovaly mé komunikační a prodejní dovednosti.

Často se stává, že ne vše, co jsme se na kurzu naučili dokážeme „přetavit“ v návyk. Abychom naučené dovednosti dokázali přenést do praxe, je třeba hledat další způsoby. Velmi efektivním a moderním nástrojem je koučování. Koučování se stává čím dál tím více populární především ve firmách. Jedná se o podporující procec, který hledá individuální řešení a pomáhá k rozvoji člověkave zvolené oblasti. Kouč pomáhá svému klientovi skrze pokládané otázky najít řešení v jeho (převážně pracovních) situacích. Dále také pomáhá uvolnit potenciál člověka a umožňuje mu tak maximalizovat jeho výkon. T. Gallwe. Dále lze koučování volně definovat jako specifický styl vedení rozhovoru, při kterém nemusíte báti odborníky na samotný problém a jeho řešení, nýbrž právě na vedení rozhovoru a jeho proces. Toto vedení rozhovoru se zaměřuje zejména na kladení otázek, pomocí kterých provádíme koučovaného jeho tématem, které chce řešit, dle kontraktu, na kterém jsme se s koučovaným na začátku domluvili. Zejména koučování  jako styl vedení  je v poslední době velmi oblíbené.

Vyhodnocení 

Každý komplexní vzdělávací program by měl obsahovat vyhodnocení. Může být složité a poněkud komplikované správně vyhodnotit takovýto komplexní vzdělávací proces, avšak je to velmi důležité z více důvodů. Vyhodnocení nám pomůže objasnit, jestli jsme dosáhli vytyčených cílů. Zároveň je jakýmsi kontrolerem nad celým procesem. Vyhodnocení by mělo podávat zpětnou vazbu a doporučení pro další zlepšení a rozvoj. V případě firem, slouží jako podklad pro vedení firmy, že pečuje o své zaměstnance a rozvíjí je. Avšak pamatujte, vzdělávání by mělo být benefitem, není dobré nikoho do vzdělávání nutit.

Takto nastavený vzdělávací program poskytuje dnešní přesycené turbulentní době obrovskou konkurenční výhodu a jeho výsledky mají neoddiskuvatelný význam, a to především v dlouhodobějším horizontu. My v MK Psychology jdeme právě touto cestou, kdy pro své klienty vytváříme kvalitní vzdělávací a diagnostické programy na míru.

Pokud máte o podobný program zájem, ozvěte se nám pro nezávaznou konzultaci na info@mkpsychology.cz

                                                                              Nebo se koukněte na naše aktuální otevřené tréninky

Přejít nahoru