Manažerské vzdělávání, jak na to?

Manažerské vzdělávání, jak na to?

Manažerská pozice je v dnešním světě velice náročnou profesí. Od manažerů se očekává, že budou zvládat náročné výzvy a úkoly, přičemž při vedení lidí jsou na ně kladeny neméně vysoké nároky. A jak se s takovou rolí popasovat? Klíčem je manažerské vzdělávání a chuť nepřestat na sobě pracovat! V následujících odstavcích jsme pro Vás sepsali ty nejzákladnější metody vzdělávání manažerů, tak se na ně pojďme podívat.

Koučování a mentoring

Prvními metodami, které v souvislosti se vzděláváním manažerů zmíníme, jsou koučink a mentoring. Věděli jste, že mezi těmito způsoby rozvoje jsou velké rozdíly? Koučování se zaměřuje na pochopení osobnosti jedince a skrze pokládané otázky kouče pomáhá najít koučovanému řešení na jeho pracovní či osobní nejen problémové situace. Pokud do techniky koučování pronikne manažer, může zvyšovat potenciál svých podřízených, efektivněji jim předávat odpovědnosti či zvyšovat jejich dlouhodobou spokojenost. Koučem se může manažer stát díky výcviku v koučování. Přečtěte si také článek jak se stát koučem
 
V případě mentoringu mentor předává zkušenosti a znalosti menteemu, který se díky mentorovi a jeho znalostem a dovednostem snaží zorientovat v určité oblasti či tématu. V manažerské praxi je pak mentorovanému poskytována během mentoringu podpora, asistence a vedení za účelem profesního vzestupu a úspěšnosti

Metoda 360° zpětné vazby

K moderním metodám vzdělávání manažerů se řadí i metoda tzv. 360° zpětné vazby. V takovém případě je manažerovi poskytována zpětná vazba od pracovníků, kteří s ním přicházejí často do kontaktu. Mohou to být jeho podřízení, kolegové, nadřízení, ale také např. klienti. Aby se kruh uzavřel a 360°zpětná vazba mohla být kompletní, hodnocený v rámci hodnocení hodnotí i sám sebe. Na základě této metody pak hodnocený získá komplexní pohled na svou osobu a kupříkladu manažer může zjistit, jak si na tom stojí ve schopnostech vést tým, jednat s lidmi či dovádět úkoly ke zdárnému konci. V ideálním případě se pak hodnocený manažer snaží aplikovat metodu 360°nejen u sebe, ale i u ostatních členů jeho týmu.

Kurzy soft skills (měkké dovednosti)

Pokud mluvíme o vzdělávání manažerů, neměli bychom opomenout kurzy zaměřené na rozvoj měkkých dovedností neboli soft skills, které se v posledních letech stávají opravdovou strategickou prioritou rozvoje manažerů. Dnes už nestačí pouze odborné znalosti, tato doba si žádá schopnost vedení lidí, time managementu či zvládání stress managementu. Díky efektivnímu time managementu se manažer naučí soustředit na uspořádání, plánování, koordinaci a prioritizaci úkolů. Time management totiž pomáhá získat kontrolu nad časem, který nejenom člověk ale i organizace může využít na určité aktivity a procesy efektivně. Ruku v ruce s time managementem jde právě management stresu, díky němuž můžeme předcházet stresovým situacím a konfliktům nejenom na pracovišti.
 

Samostudium

V neposlední řadě se manažeři mohou vzdělávat prostřednictvím odborných a rozvojových knih či online kurzů, kterých je dnes ve virtuálním prostředí plno. Díky četbě mohou manažeři rozšiřovat své obzory, procvičovat mozek, redukovat stres a zlepšovat svou koncentraci a soustředěnost. Naopak díky online kurzům mohou manažeři nahlédnout pod pokličku více praxi, také si často mohou úkoly vyzkoušet na vlastní kůži a je jim umožněno si probírané téma zažít.
 
Možná byl tento článek jeden z těch delších, ale věříme, že si v něm najdete takovou metodu, která bude vyhovovat nejen Vaší pracovní pozici ale i Vaší osobnosti. Metod vhodných k manažerskému vzdělávání existuje celá řada a v článku jsou zmíněny ty v našich očích nejzajímavější. Pokud Vás zaujalo právě koučování, mrkněte na náš výcvik v koučování, který je vhodný jak pro úplné nováčky tak pro zkušené kouče.
 
 

Přečtěte si také

Přejít nahoru