Rozhovor na téma závislosti s Annou Bentley

Rozhovor s Annou Bentley

Máme pro vás nový MK TIP. Tentokrát na téma závislostí. Přečtěte si rozhovor se studentkou adiktologie Annou Bently, která se zajímá problematikou závislostí. Na konci rozhovoru naleznete další zajímavé tipy na dané téma. 


Jak tě napadlo věnovat se studiu adiktologie?

Studium adiktologie mě lákalo již od střední školy. Líbilo se mi, že se jedná o relativně nový obor, který se průběžně rozvíjí, je dynamický a reaguje na aktuální problémy. Adiktologie je multidisciplinární obor, což znamená, že během studia projdeme širokou škálou předmětů, od anatomie, toxikologie, sociální práce, práva, psychologie a dalších.


Bereš tuto práci jako poslání?

Neřekla bych, že tuto práci beru jako poslání. Závislosti, jejich prevence a léčba, jsou témata, která mě zajímají a o kterých jsem se chtěla dozvědět více. Co se týče výkonu povolání, tak profesní specializace mě teprve čeká, ale vždy je nutné oddělit práci od osobního života.


Dá se závislost na drogách léčit?

Závislost na drogách se léčit dá. Léčbu bych doporučila každému, koho závislost nějakým způsobem omezuje a kdo je ochotný udělat ve svém životě takové změny, které povedou ke zlepšení jeho kvality života.


Jak léčba probíhá?

Průběh léčby závisí na typu zneužívané látky, sociální situaci klienta a jeho momentálních schopnostech a potřebách. Jednotným faktorem pro úspěšnou léčbu závislosti je vždy vnitřní motivace klienta. Pokud je klient do léčby dotlačen svým okolím a sám ve svém chování nevidí problém, léčba bude velmi pravděpodobně neúspěšná. V České republice funguje rozsáhlá síť’ služeb pro závislé. Obecně léčbu rozdělujeme na nízkoprahovou (kontaktní centra, terénní pracovníci) a vysokoprahovou (adiktologické ambulance, léčebny).

Klienty nízkoprahových služeb bývají zpravidla aktivní uživatelé a cílem těchto služeb je především harm reduction, neboli strategie snižování rizik. Tato strategie je výhodná nejen pro uživatele, kterým je poskytnut základní potravinový a hygienický servis, zdravotní ošetření, testování na infekční nemoci (HCV, HIV), sociální poradenství, motivační rozhovory atd. Teréňáci ve městech dohlížejí na bezpečnou manipulaci s použitým injekčním náčiním, procházejí městské části, včetně parků a dětských hřišť’, sbírají použité injekční náčiní a tím chrání veřejné zdraví. Mezi nízkoprahové služby řadíme také Národní linku pro odvykání kouření, která nabízí telefonické intervence pro osoby, kterým se nedaří přestat kouřit bez pomoci.

Vysokoprahová centra od svých klientů často vyžadují abstinenci, která je kontrolována pomocí screeningových testů. Abstinence nemusí být vždy cílem léčby, můžeme se setkat také s kontrolovaným užíváním, kdy cílem léčby je snížit dopady klientova destruktivního chování. Vysokoprahové služby s klienty se pracují více terapeuticky, služba má nastavená pravidla, která je třeba dodržovat. V případě ambulancí musí mít klient vyhovující zázemí, být schopen dodržet termíny konzultací a aktivně se podílet na své léčbě. Podmínky pro ústavní léčbu se liší v závislosti na zařízení. Součástí vysokoprahových služeb jsou také terapeutické komunity a doléčovací služby, které mají za úkol resocializovat klienta, pomoci mu s hledáním vhodného zaměstnání a bydlení.

Součástí léčby jsou také metody prevence relapsu (návrat ke škodlivému užívání). Přesto je relaps přirozenou součástí léčby o závislé a ve službách je s ním počítáno, proto pokud se někdo potýká s návratem k užívání po abstinenci, není ostuda vyhledat adiktologické služby opakovaně.


Další zajímavé zdroje v problematice závislostí:

Pokud sháníte profesionální pomoc v o ať už v oblasti závislosti, sejděte se s námi na terapeutickém poradenství.

Přejít nahoru