Jak by měl vypadat kompetentní kouč?

Jako by měl vypadat kompetentní kouč?

Jak si vlastně představujete kouče? Jaké by měl mít podle Vás kompetence? Pojďme se na to podívat společně optikou odborníků.

Potřeba uvážení kompetentního kouče

Pokud byste se zamysleli nad principy koučování, tak Vás může přepadnout myšlenka, že takovým koučem může být každý z nás během každodenních činností. Manažer může koučovat své podřízené, trenéři zase své svěřence nebo rodiče své děti. Ale přestože do koučování může proniknout každý, tato profese vyžaduje určitou úroveň zvláštních kompetencí, díky kterým koučování přináší požadované výsledky.

Bohužel fakt, že se za kouče v České republice a téměř všude na světě stačí pouze prohlásit, v posledních letech také nepomáhal tomuto povolání přidat na vnímané kvalitě. Ale žádnému kouči by podle Martina Cipra určitě neměla chybět profesionalita, vysoká odbornost či skromnost. Kouč by měl být dokonce svým vzděláním a přehledem minimálně na úrovni koučovaného. Přičemž rozsáhlé odborné znalosti by měly být doplněny dobrými lidskými kvalitami. Podle průzkumu J. Whitmora by mezi vlastnosti kouče mely patřit: trpělivost, objektivnost, schopnost podpořit druhé, schopnost být zaujatý pro věc, schopnost vnímat realitu, schopnost naslouchat druhým, být vnímavý a pozorný.

Kompetence kouče podle Granta

Z pohledu Anthonyho M. Granta je kompetentní kouč ten, který splňuje následující metakompetence:
 
 • racionální inteligence: schopnost chápat a vyvozovat z prvního dojmu, rozpoznat jádro problému a uplatit náhled
 
 • systémová inteligence: porozumění jednotlivým systémům, schopnost adaptace a změny
 
 • emocionální inteligence: schopnost cíleně používat emoce, kognitivní a emocionální flexibilita, vědomí o sobě samém a ostatních
 

Kompetence kouče dle asociací 

Český registr koučů

 

 • Víra v sebe sama, autenticita a jasné cíle
 • Schopnost seberozvoje a učení se novým věcem
 • Schopnost naslouchat a zajímat se o klienta
 • Zvídavost, smysl pro humor a pokora
 • Integrita osobnosti, stojí si za svými názory, přímost a upřímnost
 • Vstřícnost, individuální přístup, flexibilita myšlení
 • Finanční stabilita, transparentnost v jednání o penězích
 • Dobrá work-flow balance, spokojenost a pohoda
 • Respekt k etickým zásadám koučování, klientovi je poskytována možnost volby
 • Intuitivnost, odvážnost, kreativita, ochota nést riziko a otevřenost ke změnám

Mezinárodní federace koučů

 

 • Má schopnost uzavřít jednoznačnou dohodu s klientem
 •  Umí vést důvěryhodný a podporující vztah s klientem
 • Disponuje spontánností a plnou soustředěností
 • Umí aktivně naslouchat
 • Má schopnost klást správné otevřené otázky
 • Je kreativní a podporuje tvořivost klientů
 • Navrhuje a konkretizuje akční plán dosahování stanovených cílů
 • Definuje cíle s klientem
 • Sleduje klientův pokrok, motivuje ho a udržuje při plnění akčního plánu

Všechny tyto výše zmíněné kompetence však nestačí pouze teoreticky znát, je nutné s nimi prakticky umět zacházet nejen při práci s koučovaným, což nebývá vždy nejjednodušší. Proto se koučové během své praxe neustále vzdělávají a trénují. U nás v MK Psychology se můžete vzdělávat v rámci Výcviku v koučování, který je vhodný jak pro nováčky tak zkušené kouče.

Přečtěte si také

Zdroje: Cipro, M. (2015). Psychoanalytické koučování. Praha: Grada. Grant, A. M. (2012). An integrated model of goal-focused coaching: An evidence- based framework for teaching and practice. Načteno z beckforsland.com: https://www.beckforsland.com/wp-content/uploads/2016/06/Restoring-meaning-andwholeness-–-the-role-for-coaching-after-a-trauma.pdf#page=8.

Přejít nahoru